Funderingar på pensionärsliv utomlands?

Har du börjat planera pensionsuttaget? Funderat på att flytta utomlands? Räknat på om du klarar dig i det land du vill flytta till? Tagit hänsyn till merkostnader? Du kanske behöver börja om från noll om ditt pensionsuttag innefattar garantipension. Den tas nämligen bort fr o m årsskiftet. Det är det som detta blogginlägg ska handla om. Och som en märklig och intressant tillfällighet är det valår i år.

Först – det jag skriver här gäller permanent (alltså ”utskriven” från Sverige) utlandsboende pensionär inom EU. Vad som gäller samma grupp bosatta utanför EU känner jag inte till.
Dessutom – detta är ingen berättelse om min privata situation, men den kan glimta till här och där för att förtydliga något.
Sist – nedan gäller den allmänna pensionen. Jag tar inte upp vad som gäller för andra pensioner och/eller vad som stipuleras i skatteavtal.

Det blev ett långt inlägg, men det är viktigt! Inte bara för pensionärer i Sverige eller utomlands utan också rent principiellt om rättigheter. Och det är ju valår.

Inledning
Varför flytta utomlands? Ja, där kan du få ungefär lika många skäl som individer. Klimat kan vara en orsak, hälsoskäl en annan. Den som flyttar för att förbättra sin ekonomi flyttar troligen utanför EU.

Vi betalar skatt i Sverige på den allmänna pensionen och har rätt till s k SINK-skatt (Särskild INKomstskatt) som är 25 %. Vi deklarerar inte och har inte rätt till några avdrag (ej heller grundavdraget). Vår nya bostadsort är vår ”skattehemvist” där vi ska betala skatt. Inom EU får man inte dubbelbeskatta. Så först drar Sverige 25 % och på det som är kvar drar nya landet (i mitt fall Grekland) skatt. Jag måste lämna in deklaration här tillsammans med en del dokument från Sverige.

Allmän pension
Den allmänna pensionen i Sverige består enligt Pensionsmyndighetens sida av fyra delar: inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och garantipension. För att få full pension ska en del regler vara uppfyllda. När det gäller garantipensionen så är den ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd. (pensionsmyndigheten.se)
Fr o m augusti i år gäller att ensamstående med en inkomstgrundad pension på 14 882 kr/mån eller högre och gifta med 13 477 kr/mån eller högre inte har rätt till garantipension.

Garantipensionen utgör en del av den allmänna pensionen för 47 000 utlandsboende pensionärer. Okänt antal, som jag kallar X, har planerat sin tillvaro utifrån gällande regler. Om de har utgått ifrån att garantipensionen var en del av ekvationen måste de nu planera om. Jag tillhör X även om jag flyttade innan jag blev pensionär.

Jag kan här nämna att jag planerade mitt pensionsuttag (allmän pension och tjänstepension) utifrån de gällande reglerna när jag fyllde 60. Bland annat valde jag att påbörja min allmänna pension från 61 år. Jag trodde i min naivitet/dumhet att eftersom garantipension beviljas samtidigt som uttag av allmän pension beviljas och börjar rulla skulle den börja betalas ut när jag fyllde 65 år. Men de åldershöjningar som började gälla året efter gällde retroaktivt så jag får inte garantipension förrän vid 66 år.

Varför tas garantipensionen bort?
Ja, det här är inte alldeles enkelt, men jag ska försöka förklara. Med hänvisning till en dom i EU-domstolen 7 december 2017 tas garantipension bort. Domen är inte enkel att läsa dels pga det juridiska språket, dels pga att det hänvisas till olika artikelnummer i EU-rätten. Vad jag förstått gällde fallet en tjeckisk kvinna som bott i Sverige ett antal år där hon arbetade, så flyttade hon tillbaka till Tjeckien och arbetade. När det var dags för pension hade hon alltså rätt till pension från två länder. Försäkringskassan (som då hanterade garantipensionen) nekade henne garantipension med hänvisning till att hennes totala pension (från de två länderna) översteg dåvarande gräns för rätt till garantipension. I domen konstateras att garantipension är en ”förmån” som det inte är ”tvingande” för Sverige att betala ut. I en del artiklar, bl a den här, anges att domslutet säger ”not obliged to”, alltså ”inte skyldig att”.

Garantipensionens indragning har uppmärksammats i svensk press. Här ett exempel på hur det slår för en individ och här en artikel som bl a tar upp en individ som flyttat av hälsoskäl samt länkar till Ekot.

Under några år från domen snickrade Sveriges regering ihop tillfällig lag som förnyades från år till år och som gjorde att garantipension kunde betalas ut. Fr o m årsskiftet 2022/2023 är det slut med det.

Först och främst förstår jag inte hur fallet 2017 kan vara vägledande för pensionärer som levt och arbetat i ett land, alltså inte får pension från något annat land.
Vidare finns det ingenting som hindrar ett land att vara ”generösare” (jodå, det kallas så) än EU-direktiv och regler. De sistnämnda ska oftast garantera en lägsta nivå för alla EU-medborgare. Ordet ”generös” gör mig lite extra förbannad för det här gäller en rättighet som jag har arbetat ihop till och svenska regeringar har garanterat att jag skulle få ett skäligt och bra pensionsliv när den tiden kom.
Den där tillfälliga lagen som snickrades ihop – varför gjordes inte den permanent?
Det tillsattes en utredning 2018, ”Garantipensionsutredningen”, som skulle se över ”frågan”. Vad jag har kunnat hitta presenterade de ett förslag som röstades ner i riksdagen. Tack för det, grabbar och tjejer!
En mörk tanke: 47 000 plus X antal är ingen stor, intressant, tung, rubrikvältande eller kriminell grupp. Hur sexigt är det med garantipension, hur många poäng ger det i opinionssiffror, hur många lösnummer säljer det…

Svenskar i Världen
Föreningen Svenskar i Världen är vår ”intresseorganisation”. De bevakar frågor med anknytning till vår situation, trycker på, är remissinstans osv. De har varit och är aktiva även i frågan om garantipension och det är bäst om jag länkar till deras egna sidor:
Utlandssvenskarnas pensionssmocka
Öppet brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Garantipensionen upphör för svenskar boende utomlands (länkar till remissvar mm finns i slutet)

Valår!
Jag funderade över vad jag kunde göra och det var inte mycket. Men en sak slog mig: det är ju valår! Eftersom garantipension tas bort i år och det fått lite uppmärksamhet i media så kunde det vara intressant att höra var partierna står.
Jag satte mig ner och skickade den 9 juli samma fråga till alla riksdagspartier (utom SD):
Hej!
Vi är strax över 40 000 utlandsboende pensionärer i EU som förlorar garantipensionen fr o m årsskiftet. En del av oss har fått den utbetald och åker därmed på ett inkomstbortfall, andra har planerat sitt pensionsuttag och sin framtid utifrån att erhålla det vi har rätt till. Hur ser ni på att grundpensionen tas ifrån oss? Kommer ni att arbeta för en lösning? Det kanske ni redan gör – vad i så fall? När kan vi förvänta oss att få det vi har rätt till?
Tacksam för svar!
Hälsningar
Ia Löfquist

(OBS! Jag visste inte då att korrekt siffra var 47 000 och att vi som planerat går utöver den siffran.)

Resultat
Jag återger inte svaren i sin helhet, det skulle bli för tjatigt. Den som önskar kan få kopia på mailen.
Moderaterna – svarade sist av alla (10/08) ”Moderaterna har ingen annan uppfattning än regeringen rörande garantipensionen för svenskar boende i utlandet. EU-domen gör att Sverige inte kan betala ut detta stöd längre och Moderaterna har heller inte förslag om att införa någon annan form av ersättning.”

Jag har fått ett personligt (Hej Ia) brev från Ulf Kristersson med en kod till en personlig film. I filmen hade de minsann lyckats få med mitt namn, en önskan om att ha det bra i Grekland och att min röst är viktig för att ”det har hänt att utlandssvenskars röster faktiskt har avgjort val”. Se där! Om jag nu tillhör en viktig väljargrupp så skulle ni kanske ha svarat på min fråga.

Kristdemokraterna – autosvar, inget mer.

Liberalerna – de svarade så snabbt (11/7) så de hade inte hunnit tänka klart!
”Jag antar att du tänker på det som rapporterats från bland annat Dagens ps gällande pensionsskiftet vid årsskiftet”
Nja, det var det ju inte så jag fick skicka ett förtydligande som gav detta svar:
”Ärligt talat är det inget jag har hört talas om tidigare, men nu när jag tar mig en titt så ser det ut som att det hela är sprunget ur ett behov att rätta sig efter EU-domstolen. ” Och så kommer förklaring om EU-domen.
Jag svarade: ”Jo, allt det om domen osv känner jag till. Frågan är vad ert parti tänker göra för oss strax över 40 000 (och vi är en växande grupp) som nu förlorar något som vi har rätt till. Införa en ändring så garantipensionen inte räknas som förmån i EU t ex? För ett sådan ändring måste ju domen vara vägledande. Jag är medveten om att vi är en liten grupp, men vi har rösträtt så därför passar det extra bra att i år ställa frågan (som jag skickat till alla politiska partier utom SD).”
Och fick tillbaka ”Det är mycket tråkigt att pensionärer bosatta utomlands har hamnat i kläm när det gäller att få svenska garantipensionerna utbetalda till det land man bosatt sig i. Samtidigt byggde denna rätt på en tillfällig lag som enbart skulle gälla som en övergångsperiod efter EU:s domstolsbeslut. Liberalerna är varma anhängare av EU och att samma regler ska gälla för samtliga länder inom unionen. I detta fall innebär det att pension eller försörjningsstöd söks i det land där man bor.
Liberaler har kämpat för en höjd garantipension för de årsrika eftersom det är självklart för oss att ta hand om de som har det sämst ställt och är mest utsatta. Samtidigt ska pensionen vara den försäkring som var och en samlar in till under sitt arbetsliv. Garantipensioner kan betraktas som bidrag och därmed kan förfoganderätten över villkoren förändras.
Liberalerna kommer fortsätta att kämpa för att förbättra pensionärernas villkor inom Sverige men kommer inte driva frågan om att garantipensioner ska kunna utbetalas av mottagare som är bosatta utomlands.”
Grattis ni svenskar ”inom Sverige” – Liberalerna arbetar för er! Jag kan inte låta bli att fundera över om det svenska medborgarskapet har någon som helst betydelse…

Centerpartiet – svarade (29/7): ”Tack för ditt mejl! Denna förändring är en implementering av ett domslut i EU. Läs gärna mer här: [länk till Pensionsmyndighetens sida]”.
Jag svarade att det inte var svar på min fråga och fick svaret:
”Vi står bakom det beslutet. Man får vända sig till det land där man är bosatt för att få stöd framöver. ”

Socialdemokraterna – går i sitt svar (18/7) igenom tolkningen av domslutet och hänvisar vidare till Pensionsmyndighetens sida.
Jag svarade att detta var inte var på min fråga, men har inte fått ytterligare svar.

Miljöpartiet de gröna – autosvar att de ska svara så snart de kan, kom inget svar.

Vänsterpartiet – inte ens ett autosvar.

Sammanfattning och reflektion
Trots att partierna på sina hemsidor skriver hur viktig kommunikationen med väljarna är så sitter de inte precis med pennan i högsta hugg. Tydligt är i alla fall av de svar som kommit att någon ändring eller lösning är inte aktuell och ett parti går ju t o m så långt att de klart och tydligt deklarerar att de arbetar för svenskar i Sverige.
Tydligt är också att alla som svarat tolkat domen lika.
Och en reflektion – vad tusan är ”årsrika”?

Lösning
Jag tror inte att partierna förstår vidden och allvaret i att de förvägrar oss något vi har rätt till. Ungefär som om vi ska ”straffas” för att vi valt att flytta utomlands.
Många partier pratar sig varma om individens rätt hit och dit, om att få leva ett ”gott” liv och liknande. Men tydligen finns det ramar som man inte får överskrida.
Kan det vara den omtalade svenska avundsjukan som slår till? Kanske även politiker har synen på utlandsboende pensionärer som personer som slappar i solstol med en drink i näven. Nå’n sorts evig semester. Vår tillvaro är också vardag, det är bara den lilla skillnaden att vi efter ett långt arbetsliv valt en bostad på en ort som ligger utanför Sveriges gränser.
Antingen så är garantipension en del av allmän pension (som Pensionsmyndigheten skriver på sin hemsida) eller så är den en ”förmån” (som partierna hävdar) och då borde den väl inte ingå i allmän pension? Jag får inte ihop det.
Och hur är det med det där att en stat får vara ”generös”? Det finns ju möjlighet till det, men politikernas agerande för tanken åt andra hållet – snålhet.
Många politiker talar sig varma om EU och det är inte svårt att ansluta sig till idén om EU, men handling verkar svårare. Bland annat ska det stora projektet innebära att vi EU-medborgare, du och jag, ska kunna flytta inom EU för att bo och arbeta eller vara pensionärer. Nu verkar det som om Sveriges riksdag anser att detta ska bara vara förunnat för en del pensionärer. (när man pratar om ”rörlighet” inom EU tänker många på passfriheten inom Schengen, men den handlar om mycket mer än så)

De tänker inte heller ekonomiskt för om vi som har rätt till garantipension flyttar till Sverige så har vi rätt till bostadstillägg. Individens hela ekonomiska situation tas i beaktande, maxbelopp för en ensamstående är idag 7 290 kr/mån (pensionsmyndigheten.se). Nu ponerar vi att de 47 000 som nu mister sin garantipension flyttar och att de får halva beloppet (jag vill ju inte ta i) vilket blir 3 645 kr/mån vilket blir 43 740 per individ/år vilket blir 2 055 880 000 kr/år för de 47 000 personerna (obs! X ingår inte!!) tillsammans. I bostadstillägg. Se’n ska de ju ha garantipension också. Staten tjänar på att vi flyttat – vi förlorar.
Som jag nämnt tidigare skulle riksdag och regering kunna arbeta vidare på den tillfälliga lagen för att göra den permanent. Eller damma av ”Garantipensionsutredningen” och komma med ett förslag som fungerar för alla parter.
Det finns även…hur ska jag uttrycka mig…kreativa lösningar på individnivå, men vi ska väl inte behöva bli regelbrytare och halvkriminella för att få vår rätt.

Om politikerna verkligen ville lösa det här problemet så finns alltså olika vägar att gå. Men intresset och ”generositeten” tycks inte finnas.

Slutord
Så du som funderar på att flytta utomlands och har garantipension som en bit i pusslet måste tänka om, börja från början med uträkningar och planering. Du kan i och för sig inte vara säker på att det som gäller i Sverige idag även gäller imorgon så all planering kan gå i stöpet.

Jag hade ett tag funderingar på om jag skulle rösta i år och vad jag i så fall skulle rösta på. Jag anser att rösträtt är en rättighet att vara rädd om och en skyldighet i en demokrati. Finns inget parti som har ett tilltalande program och ideologi eller om ens förtroende för partierna och dess företrädare är lågt eller på nollpunkten så finns möjligheten att visa detta genom att rösta blankt.
Så efter funderingar hit och dit ska jag för första gången rösta på konsulatet istället för att poströsta. Vad jag ska rösta på? Det håller jag för mig själv.

(dela gärna blogginlägget om du känner någon som funderar på att flytta utomlands eller om du känner någon inom media!)

Ha en skön helg! Var rädd om dig och andra!

Koppla av, upplev och njut av sydöstra Kreta!
Vandringssäsong september-juni. Stadspromenad och biltur året om.
Kontakta mig för frågor och bokning.
Mer information på inspirewiz.com.
Finns också på facebook
Välkommen!

27 tankar på “Funderingar på pensionärsliv utomlands?

  1. iamittilivet Inläggets författare

   Först gäller det problemet i sig, men också i förlängningen vilka rättigheter vi har och hur intresserade politikerna är av olika frågor – speciellt ett valår!
   Och vem vet vad vilka regler som gäller i Sverige nästa år eller året efter….detta att peta i pensionen gäller ju inte bara utlandsboende.

   Gillad av 1 person

   Svara
  1. iamittilivet Inläggets författare

   Har du flyttat tillbaka till Sverige? Du har ju varit där ett bra tag nu. Avundsjuk på att du får uppleva svensk sommar…oavsett hur vädret är så är det nå’t speciellt med den…

   Gilla

   Svara
 1. Thalassa

  Intressant inlägg om en, så vitt jag förstår, krånglig fråga. Jag berörs inte men tycker också det var intressant att få ta del av svaren du fick – och inte fick – från politikerna.

  Gillad av 1 person

  Svara
 2. Pingback: Nyhetsbulletin – del 1 av 2 | ia mitt i livet

 3. Yvonne Briden

  ”Den som flyttar utomlands för att förbättra sin ekonomi flyttar förmodligen utanför EU”.
  Nja. Jag är gift med en Nya Zeeländare sen 36 år och vi bodde och arbetade i Sverige i 27 år innan vi flyttade till NZ.
  Nu är vi inte riktigt pensionärer ännu men vet att vi förlorar en del av pensionen (garantipensionen?). Trist, speciellt för min man som ”straffas” för att han nu vill bo närmare sin familj. Vi trivs utmärkt och kommer inte att flytta tillbaka.
  Men som svenska medborgare tycker jag det är pinsamt hur illa Sverige behandlar sina utflyttade medborgare.
  Vi kan inte ens få passet förnyat i NZ utan måste flyga till Australien (längre bort från NZ än många tror…).
  BankID ställer också till det, har du inte svenskt bankkonto så är det kört. Som utskriven är det inte helt säkert att du får ha svenskt bankkonto sa Swedbank till mig.
  Vet inte om jag ska rösta, din text gjorde mig inte mer imponerad precis.
  Mvh

  Gillad av 1 person

  Svara
  1. iamittilivet Inläggets författare

   Vad jag menade med flytta utanför EU är att EU är inte den billigaste delen av världen för oss svenskar – därmed inte sagt att hela världen utanför EU är billig.
   Låter helknasigt att ni måste flyga till Australien för pass! Jag måste flyga till Aten, men kan sedan hämta ut passet på konsulat här på Kreta.
   Det känns som om vi som står på ”fel” sida om gränsen är borträknade – utom när det gäller våra röster i val! Då får man t o m höra att utlandsröster är viktiga och kan vara avgörande. Tack för kaffet! Då får ni nog intressera er lite mer för våra frågor.
   Ha det gott!

   Gilla

   Svara
 4. Monet

  Tänkte bara tillägga att man inte kan dra alla utlandsboendes skattesituation över en kam. Om man betalar SINK-skatt eller inte har med det enskilda landets och Sveriges dubbelbeskattningsavtal att göra och de är alla olika. Jag har varit permanentbosatt i Frankrike i elva år och eftersom jag inte har varit offentliganställd utan arbetat i privat sektor har jag inte betalat SINK-skatt utan skattat helt i Frankrike enligt dubbelbeskattningsavtalet de här två länderna emellan. Dvs långt ifrån de 25 procenten utan runt ca 10 procent. Sen har det jämnat ut sig ändå eftersom man i Frankrike betalar fastighets- och boendeskatter plus sjukvårdstillägssförsäkring så man kommer ändå upp i ungefär samma skattesatser.

  Vi är återflyttade till Sverige strax före pandemin och har upplevt det extrema krångel och den byråkrati bara detta inneburit, framförallt att få tillgång till bank-id som man inte klarar sig utan i dagens Sverige. Däremot är det inga problem som utlandssvensk att ha ett svenskt bankkonto, det har vi haft i alla år, med fransk permanentadress.

  Om man sen ska tipsa någon som funderar på att flytta söderöver ”för värmens skull” så är det att verkligen tänka sig för. Våra sista år i Provence var rent helvetiska ur värmeböljesynpunkt under somrarna och den här gångna sommaren har varit än värre. Och det lär inte bli bättre med hetta, torka, översvämningar och skogsbränder och förstörda skördar. Bättre att hyra än att köpa som man gjorde förr!

  Gillad av 1 person

  Svara
  1. iamittilivet Inläggets författare

   Jag höll mig till allmän pension och uteslöt skatteavtal, tjänstepension från offentlig sektor eller privat sektor osv för att det inte skulle bli förvirrande. Inlägget fokuserar ju på indragningen av garantipensionen.
   Tips och funderingar kring att flytta utomlands har jag skrivit om i temat ”Utombys” så det tog jag inte upp här.
   Trist att höra att ni haft mycket krångel vid er återflytt! Jag vet att ”Svenskar i världen” trycker på även i den frågan.
   Ha det gott i Sverige!

   Gilla

   Svara
 5. Monet

  Jag utgick från din rubrik som anger att inlägget ska handla om funderingar om ett kommande pensionärsliv utomlands. Jag har inte läst din blogg tidigare så vilka tips och funderingar du skrvit om i andra inlägg vet jag inte ingenting om. Att inlägget handlade om den nu indragna garantipensionen för vissa utlandssvenskar blir ju klart under läsandets gång men inte av rubriken.

  Jag reagerade trots allt över hur du beskrev SINK-skatten i så generella termer som du gjorde och gav dig exemplet Frankrike där man som tidigare privatanställd INTE betalar skatt på någon del av sin pension i Sverige utan skattar fullt ut i Frankrike.

  När det gäller den indragna garantipensionen är det ju, som flera av de svar du fått visar, helt klart att detta varit en temporär lagstiftning. Förbereder man ett utlandsboende behöver man ju ta reda på just den sortens information i förväg. Vi visste t ex vid vår utflytt om att den sk ”bromsen” fanns och skulle kunna utnyttjas men hoppades förstås kunna slippa det. Det gjorde vi inte utan när den slog till påverkades vi i så motto att vi inte kunde ta del av det höjda grundavdraget som sverigeboende pensionärer fick som kompensation då. Det var bara att acceptera.

  Det är klart att man inte kan begära att alla som vill flytta utomlands som pensionärer ska kunna alla regelverk, som dessutom ändras över tid. Men påfallande många sätter sig inte in i det mest nödvändiga och då många dessutom saknar kunskap i både landets språk och regelverk blir det onödigt svårt i efterhand. Som i det här fallet t ex då man får vända sig till boendelandets myndigheter och den vägen se om man kan få motsvarigheten till den uteblivna svenska garantipensionen. Utan tillräckliga språkkunskaper lär det bli en omöjlighet för de flesta när det gäller en så komplicerad fråga.

  Att jag vid sidan av också nämnde att man numera inte bara behöver tänka på hur pensionen slår vid utlandsflytt utan också på klimatet beror det på att det på mycket kort tid blivit väldigt påtagligt med de förändringar som skett. Många lever fortfarande i villfarelsen att vädret i södra Europa är behagligt varmt under sommarperioden medan det, som du säkert själv är medveten om, är just så plågsamt hett som jag beskrev i min kommentar. Men det kanske kan bli ett blogginlägg i sig längre fram?

  ’Krånglet” vid vår återflytt var inte värre än att det löste sig. SVIV gör ett bra arbete men det ankommer trots allt på en själv att också ta den svenska byråkratin vid hornen!

  Gillad av 1 person

  Svara
  1. iamittilivet Inläggets författare

   Att inte nämna garantipension i rubriken var ett medvetet val för att locka in så många som möjligt som funderar på pensionärsliv utomlands och försöka väcka en tanke att se över sina planer igen.

   Jag uteslöt också medvetet skatteavtal o likn och redogjorde bara för beskattning och SINK avseende allmän pension. Inget om tjänstepension, privata pensionsförsäkringar osv. Varje ”fall” är unikt så var och en får ta reda på de andra delarna och reglerna själva.

   Det har inte varit ”helt klart” att det var en temporär lagstiftning. Det tillsattes också en utredning så de som haft garantipension hoppades och trodde givetvis att riksdagen skulle lösa problemet. För min egen del så kom det som en kalldusch, men jag har ännu inte fått min garantipension – det är givetvis värst för de som nu förlorar en del av sin inkomst.

   Jag kan inte se någon anledning till att vända mig till grekiska myndigheter för att få en ”ersättning” för garantipensionen – en del av min allmänna pension som jag har rätt till. Och som jag skriver i inlägget så är det märkligt att EU-domen kan tillämpas på oss som inte bott i två eller flera länder under vårt arbetsliv.

   Vädret är ingen stor fråga för Greklands del. Jag har bott här i 8 år och upplevt både varma somrar och vintrar men också motsatsen. I vintras hade vi på flera håll, bl a där jag bor, den kallaste vinter sedan början av 80-talet. Min personliga åsikt är att om man flyttar för att få ett annat klimat än det svenska så ska man fundera några varv till, t ex vad är det man vill ha? Man kanske ska flytta längre bort än Europa.
   Kreta, och speciellt Ierapetra med sitt mikroklimat, har sedan många är het högsommar i juli-augusti. Viktigt att veta och flyttar man i alla fall (som jag gjorde) så är det bara att bita ihop eller resa nå’n annanstans. Men nu går högsommaren mot sitt slut och de övriga 10 månaderna är helt ok. Jag flyttade inte för klimatet, men har vunnit eftersom jag kan vandra fler månader här än i Sverige. Man måste göra klart vad som är viktigt för en!

   Givetvis är det vars och ens ansvar att ta reda på regler – både i landet man lämnar och det man ska flytta till. Det kan dock slå väldigt hårt när regler ändras och planeringen faller ihop. Ibland borde nog en del regler över huvud taget inte gälla retroaktivt.
   Jag tror också att många behöver en stunds självstudie – alltför många tror att allt fungerar likadant utomlands som i Sverige. Det kan vara bra att ställa sig frågor som kan jag tänka mig att saker kan göras annorlunda? kan jag leva med att saker görs annorlunda?

   Gilla

   Svara
 6. Monet

  Det är ju dumt att gå i polemik om småsaker men jag upprepar igen – ifall någon tilltänkt framtida frankrikepensionär läser här – att i vårt och många andras fall gäller INTE SINK i Frankrike om man varit anställd i privat sektor. Och det gäller alla delar av den allmänna pensionen, inte enbart tjänstepensioner eller privata pensionsförsäkringar. Man skattar fullt ut i Frankrike!

  Under våra elva år i Frankrike skrev jag under större delen en blogg: ” Livet i en sydfransk by”, där jag beskrev vårt nya liv i stort som smått. Eftersom jag talar flytande franska (vilket var en förutsättning för att vi skulle flytta, utan språket blir du aldrig integrerad) hade jag inga större svårigheter att sätta mig in i och också genomföra det mesta som hade med vår administrativa integration att göra och senare också följa upp och anpassa oss till de förändringar som ju alltid sker. I samband med de diskussioner som uppstod kring sådana frågor på min blogg och senare i olika Facebookgrupper, i SVIV plus den sydfranska intressegruppen Rivieraklubben i vars medlemstidning jag medverkade, kom jag i kontakt med ett stort antal inflyttade svenskar och sådana som var på väg att göra detsamma.

  Av det skälet vet jag hur lite tid de flesta ägnat åt just det du för fram nämligen att se över sina motiv för flytt och sen göra sin hemläxa inför ett så stort steg. Majoriteten tas på sängen över hur tufft (och dyrt) det blir när man måste betala för att få hjälp med att skriva in sig i socialförsäkringssystem, deklarera, registrera om bilen, skaffa bankkonto, byta körkort och se över sin privata juridiska situation med arv och testamente etc. Frågorna haglar i varje forum på sociala medier och folk envisas med att lägga ut felaktig information, för gammal sådan eller oclså helt vilseledande. I vällovligt syfte förstås men till gagn för ingen. Ska man ge råd måste man vara påläst in i minsta detalj och dessutom se till att vara uppdaterad, inte minst när det gäller EU-frågor om man bor i ett sådant land. Garantipensionen tillhör ett sådant område även om det är svårt och komplicerat.

  Jag håller alltså helt med dig om att man bör förbereda sig noga och på alla plan och ställa sig alla tänkbara frågor, inte minst de existentiella: vill jag bo här om jag blir allvarligt sjuk, vill jag bli omhändertagen på äldreboende här, vill jag bli begraven här eller i Sverige. De flesta svarar nej på de frågorna men förbereder sig ändå inte på en återflytt i tid och kan få det mycket besvärligt med efterlevande- och arvsfrågor t ex. När det gäller klimatet har dessutom många nu under senare år fått uppleva den försämring jag nämner men man vill inte kännas vid de svårigheter det innebär, i synnerhet när man blir äldre och inte klarar värme på samma sätt. Många tillbringar ju också enbart vinterhalvåret i sydeuropa och reser hem till egna sommarvisten i Sverige under den heta perioden. De som inte har den möjligheten utan bor kvar året om vet väl vad det handlar om!

  Gillad av 1 person

  Svara
 7. Mari Hedström

  Jag är pensionär och som jobbat i Sverige i hela mitt liv. Är på väg till Spanien snart, min sjuka kropp mår dåligt av vintern. Har gjort mig av med allt jag äger och tänkt mig ett lugnt och varmare liv framöver.
  Så kommer detta som en kalldusch. Jag kommer förlora 1300/månaden och har nyligen fått reda på det.
  Jag kommer nog kosta mer för staten om jag stannar kvar här, och jag kommer må sämre. Dessutom är jag ostadslös om ett par veckor. Fy så ledsen jag blir.

  Gillad av 1 person

  Svara
  1. iamittilivet Inläggets författare

   Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Finns det ingen lösning? Skära i kostnader? Spä ut med sparade pengar? Kollat upp allt om beskattning om du skriver dig i Spanien? Behöver du någon att bolla tankar med så hör av dig via email om du vill. Min adress finns ute i högerspalten.
   Tänk ett varv till! Ge inte upp bättre hälsa!

   Gilla

   Svara
 8. Pingback: De 4 bästa blogginläggen om resor i augusti 2022 – Halloj världen!

 9. ernesto guillen gracia

  HEJ
  JAG ÄR EN SPANSK/SVENSK MAN SOM EFTER ATT HA GIFT OCH FÅTT TVÅ SMÅ BARN DÖDE MIN (SVENSKA) FRU NAR HON VAR 29 ÅR, SÅ JAG VALDE FÖR MIG OCH BARA MIG ATT TAR OM MINA BARN. LIVSTID GRÅTER MIN ANDRA JAG UTBILDAR MINA BARN JAG ARBETADE OCKSÅ NÅGRA ÅR I VOLVO OCH SKF.. PENSIONS MYNDIHETEN ERBJUDDE MIG PENSION (SOM JAG TRODDE VAR FÖR LIVSTID PGA ÄNKAN OCH ÄVEN OM DET INTE VAR MYCKET, JAG KOM TILL SPANIEN . NU TAR DE BORT MIN GARANTIPENSION OCH JAG ÄR 74 ÅR. JAG HAR BARA 5 000 KRONOR I PENSION KVAR… DE ÄR NÄRA SJÄLVMORD. ÄVEN DET FANTASTISKA SVERIGE GÅR INTE ATT LITA PÅ ATT BLI ATT LITTA PA . JAG KÄNNER MIG EN FÅNGE AV REGERINGEN SOM INTE RESPEKTERAR LAGAR ELLER ENGAGERAS I FOLKS KÄNSLOR
  SVERIGE BRYR SIG INTE OM NÅGONS PERSONLIGA CISKUSTANSER!!
  NU AR JAG GASNKA SJUK OCH HAR INTE KRÄFTAR ATT ÅTERKOMMA TILL SVERIGE OCH
  BE OM BOSTADSBIDRAG OCH ÅTERHÄLLA MIN GARANTIPENSION, VI SKA SE VAR MITT HUVUD TAR MIG.
  TACK FÖR ATT DU LÄSER MIG
  ERNIE GUILLEN GRACIA

  Gilla

  Svara
   1. ernesto guillen gracia

    JAG BOR I PEÑISCOLA, NORR OM VALENCIA PÅ KUSTEN OCH JAG KÄNNER INGEN SVENSK (DET FINNS INTE MÅNGA) MEN JAG TROR ATT DE SOM ÄR VÄL SLÄTTADE OCH VET NÅGOT OM DATOR KUNNE ÖPPNA EN WEBSIDA FÖR ATT SAMLA IDENTITET AV VARJE PERSON OCH GÖRA EN UTÖKAD GRUPP ATT KUNNA SKICKA TILL SVERIGES REGERING… DEN NYA VERKAR ÄR LITEN BERÖRAD FOR DE MEST SÅRBARA FOLKET
    VAD TROR DU ?
    MVH
    ERNIE GUILLEN

    Gilla

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s